Haj - Divat

A tartós hullám

A haj formájának tartós hullám által történő megváltoztatása mindenképpen beavatkozást jelent annak szerkezetébe. Igaz ugyan, hogy az utána következő rögzítés, a „fixálás" jórészt megszünteti ennek a beavatkozásnak a következményeit, de a kiindulási állapotot teljes egészében nem képes visszaállítani. A hajnak tehát szüksége van bizonyos kíméleti időre.
Aki szereti a haját, egy évben kettőnél többször nem daueroltat.
Idők során számos lehetőségét ismerte meg a világ a haj tartós átalakításának. Egymást váltotta föl a forró, a langyos és a hideg tartós hullám. De mindegyik esetben a haj kémiai szerekkel való befolyásolásáról van szó, amelyhez a forró és langyos tartós hullám esetében még hozzájön a hőhatás is. Szakszerűen végzett kezelés, „dauerolás" nem okoz semmiféle haj- vagy bőrkárosodást.
Elég régóta kapható az üzletekben házilag alkalmazható tartóshullám-készítmény. Ez ugyanazokat a vegyi anyagokat tartalmazza, mint a fodrász által használt folyadék. A laikusnak azonban igen nehéz a módszerhez tartozó műveleteket szakszerűen, tisztán és pontosan elvégezni. Már pedig a hanyagság és felületesség együtt jár a haj korpásódásával. Az volna a legjobb, ha a tartós hullámosítást mindig a bevált kézre, tudniillik a fodrász kezére bíznánk.
A tartós hullám feltalálója egyébként hasonló karrierrel dicsekedhetik, mint a hajsütővas-milliomos. Kari Nessler is ismerte a nők sóhajait. Tudta, hogy a hajsütővas alkalmazása nem eszményi megoldás, hiszen a kedvezőtlen időjárás bármikor gyorsan tönkreteszi a gyönyörűen kisütött hullámokat. Svájcba vándorolt. Éppen vége felé közeledett a 19. század. Az ügyes, intelligens fiú csakhamar jó helyet kapott Genfben. De még ez sem az volt, ami kielégítette volna. Nagy álmát akarta megvalósítani: az állandó hullámot. Először - számos kísérlet után -összekotyvasztott egy folyadékot, és „áldozatot" keresett magának. Egyik kolléganője vállalkozott a kísérletre. Nessler a „titkos vízzel' megnedvesítette a fodrásznő haját, fémpálcikákra csavarta, és forró fogókkal fölhevítette. A folyadék lassan, igen lassan elpárolgott, és amikor Nessler kihúzta a pálcikákat, a haj hullámai készen voltak. Ez volt a kezdet.
Több módosítás, javítás után a fiatalember Berlinben próbálkozott túladni találmányán. Senki sem „harapott rá". Ekkor egész megtakarított pénzén Londonba utazott. Az angol nők spontán lelkesedést tanúsítottak módszere iránt. Ugyanebben az időben egy másik férfi is a tartós hullám megvalósításán fáradozott: Josef Mayer, egy bánsági magyar városkából származó fodrászsegéd. Ő kezdettől fogva elektromos árammal kísérletezett. Egy újsághír hozta össze a „tartós hullám két atyját". És együttesen el is készítették az első, valóban praktikus készüléket, amely nemcsak időmegtakarítással járt, hanem anyagilag is megengedhetővé tette a tartós hullámot, amely eleinte 250 márkába is belekerült. Nessler 1915-ben New Yorkban telepedett le, ahol gyárat létesített ilyen készülékek előállítására, Mayer viszont előbb Párizsba, majd Karlsbadba ment. Ők ketten ajándékozták meg a világ nőit a szépség elérését szolgáló célszerű módszerek közül az egyik legfontosabbal.