Munka a casa pisa és a tartománytól.

Ókor[ szerkesztés ] Az ókori Florentia rekonstrukciója A régészeti leletek tanúsága szerint a mai Firenze területe már háromezer éve is lakott volt. A Mugnone és az Arno összefolyásánál kora vaskori település nyomait fedezték fel, a város központjában, a Piazza della Repubblicánál pedig ugyancsak ebből az időből származó temetőt.

Temetőjük nyomait megtalálták a folyó bal partján, nem messze a Ponte Vecchiótól. Az etruszkok terjeszkedését Róma állította meg az i. A rómaiak rendre meghódították a legfontosabb kereskedelmi csomópontokat, többek között a mai híd helyén volt egykori átkelőhelyet is.

Sulla alatt az i. A Florentia virágzó nevet adták neki.

Világok között – Tanulmányok Ovidius életművéről

Egy antik monda szerint a város nevét Fiorinus etruszk király után kapta, akit a legenda szerint a folyó partján temettek el. Egy másik szerint az Arno habzó vizéről fluensde létezik olyan legenda is mely szerint az Arno partján elterülő virágos mezők flora ihlették a rómaiakat a névválasztásban.

Az elfogadott elmélet szerint a katonák jókívánságként adták a virágzó nevet városuknak, természetes óhajként, hogy új településük szépen kibontakozzék és virágozzék. A négyszögletű várost téglafallal vették körül és a derékszögben egymást metsző két főútja végén kapukat építettek. Ezt a városszerkezetet a középkori belváros is megőrizte. Az egykori római fórum helyét ma a Piazza della Repubblica foglalja el, a színház a Piazza della Signoria helyén volt, míg a közfürdők a mai Via delle Terme mentén.

A város védőistene Munka a casa pisa és a tartománytól volt, szentélye valószínűleg a mai baptisterum helyén állt. Középkor[ szerkesztés ] Fiorentino d'oro Annak ellenére, hogy a kereszténység már a 3.

munka a casa pisa és a tartománytól

A hagyomány szerint Firenzét Nagy Károly építtette újjá, aki a -os év karácsonyát itt töltötte. Az ezredforduló idején őrgrófok uralkodtak fölötte. A helyiek különösképpen tisztelik Hugo őrgrófot, aki -ben számos kiváltsággal ajándékozta meg a várost.

Henrik német-római császárral vívott háborújában. Köszönetképpen az elkövetkezendő évszázadok során számos leánygyermeket Contessa Grófnő névre kereszteltek.

Navigációs menü

Attól kezdve a gazdag firenzei kereskedő- és bankárcsaládok egyre nagyobb befolyásra tettek szert és különböző hatalmi, politikai csoportosulásokba szerveződtek. A név azzal magyarázható, hogy annak idején minden nemesi család háza fölé egy-egy torony magasodott, mivel egyrészt nem volt elegendő hely terjeszkedésre a városfalakon belül, másrészt pedig kiváló védelmet biztosítottak a különböző pártok közötti villongások során. Ma már csak kevés torony őrzi ennek az emlékét, mivel vagy elpusztultak, vagy pedig a központi hatalom megszilárdulása miatt a tulajdonosok kénytelenek voltak lebontatni őket.

 • Legjobb keresetek az interneten befektetésekkel
 • Как всегда, они не ощутили движения.
 • Опасность, что кто-нибудь случайно ступит в провал, перестала существовать.

Itália államai ben A Versengésük évszázadokon át nyugtalanságban tartotta nemcsak Firenzét, hanem Toszkána többi nagyobb városát is. A két párt közötti gyűlölet húsvétján robbant ki, amikor a guelf-párti Buondelmonti család egyik ifjú sarja megkérte a ghibellin-párti Amidei lány kezét. A sérelem miatt az Amideik az Uberti család segítségét kérték és meggyilkolták az ifjú Buondelmontit.

haj-divat.hu Többre vágysz? - Ajka állás

A ghibellineknek -ben sikerült kiűzniük a guelfeket a városból, de diadaluk rövid életű volt, hiszen a város környéki termőföldek, amelyektől Firenze gazdasága nagyban függött a pápához hű párt kezén maradtak. A guelfek -ben visszatértek a városba.

Ekkor megreformálták a városvezetést: a közösség élére a Signoria városi tanács által kinevezett Primo Popolót állították, a biztonság felügyeletére pedig egy Capitano del Popolót neveztek ki. A következő néhány évben Firenze virágzásnak indult, ekkor verték az első aranypénzeket, az Európában nagyra becsült fiorentino d'orókat, valamint sikerült meghódítaniuk VolterrátSan GimignanótPoggibonsitde kiterjesztették befolyásukat PisáraLuccáraPistoiáraArezzóra és Sienára is.

A diadalittas sienaiak Firenze elpusztítását javasolták, de egy városához hű ghibellin tanácsára elálltak szándékuktól. Rövid hatéves ghibellin uralkodás után a hatalom ismét a guelfek kezébe került, akik alatt kiterebélyesedett a gazdasági és kulturális élet, ami Firenzét a késő középkor egyik legfontosabb európai városállamává tette.

Az idegen fejedelmek számára a megválasztásuk biztosította azokat a jogokat, amiket azelőtt a császárok gyakoroltak, és vicariusaik a kormányhatalmat a városi hatóságokkal együtt gyakorolták. Ez utóbbiakhoz tartoztak a E célból eleintekésőbb főből álló polgári őrséget állítottak fel.

munka a casa pisa és a tartománytól

Az alsóbb néposztály, a popolo minuto a hivatalokból ezután is kizárva maradt. Mindez újabb viszályokat teremtett, sikertelen kísérlet maradt az is, hogy a békét idegen fejedelmek által akarták helyreállítani; végül ezek egyike, Gauti de BrienneAthén hercege -ben az alsóbb néprétegek segítségével felfüggesztette az munka a casa pisa és a tartománytól.

Tartalomjegyzék

A következő évben elűzték, a hatalmat pedig a meggazdagodott kereskedőcsaládokból alakult oligarchia ragadta a kezébe. A város gazdaságának alapját továbbra is a bankok és a textilipar képezték, s a vagyon néhány befolyásosabb család kezében összpontosult, ami súlyos politikai ellentétekhez vezetett. Emiatt többször is lázadások, pártvillongások törtek ki.

munka a casa pisa és a tartománytól

Mindezek ellenére a városban virágzott a kulturális élet és hamarosan az itáliai reneszánsz vezető városává nőtte ki magát. Ezt ismét az az arisztokrata párt semmisítette meg, amelynek élén az Albizzik álltak.

 1. В течение многих геологических эпох люди истирали ногами этот пол и так и не оставили на нем ни малейшего следа -- столь непостижимо тверд был материал плит.
 2. Keresni otthon
 3. Первым опомнился один из Сенаторов, молодой человек с седеющей - Как ты попал .

Uralmuk alatt Firenze nagy virágzásnak indult; a milánói Viscontiak Nápolyi László ellenében győztek, -ban Pisát, -ben Cortonát-ben Livornót foglalták el. A gyors felvirágzás az alsóbb néposztály több tagját is gyorsan meggazdagította és befolyásossá tette; ezek közé tartozott a Medici-család is.

Reneszánsz[ szerkesztés ] Firenze látképe ban A Medici-család uralmának tulajdonképpeni megalapítója Giovanni di Bicci de' Medici — volt. Fiát, Cosimo de' Medicit — az Albizziak ugyan megbuktatták, de egyévnyi száműzetés után -ben visszatért, és ettől kezdve igazi fejedelmi hatalommal kormányozta a várost anélkül, hogy a köztársasági államformát megsértette volna.

A Milánó ellen viselt háborúit az Anghiari melletti győzelem fejezte be. A Liga fél évszázados stabilitást biztosított Itáliában. Cosimo pártfogása mellett a tudományok és művészetek virágzásnak indultak: BrunelleschiDonatelloMasaccioFra Filippo LippiMichelozzo az ő részére dolgoztak; ő alapította a Platói Akadémiát és a Medici-könyvtárat. Lorenzo mint államférfi, költőés mint a tudományok és művészetek pártfogója halhatatlan hírre tett szert.

Firenze lett az olasz szellemi mozgalom és művészet középpontja.

A legkitűnőbb művészeken kívül a legjelesebb filozófusok is Lorenzo pompás udvarába gyülekeztek. Johannes Reuchlin Firenzébe jött, hogy görögül tanuljon. A firenzei dialektus vált a mai olasz nyelv mintájává.

munka a casa pisa és a tartománytól

A külső veszélyek ellen ügyesen megkötött szövetségekkel védelmezte magát, a városban magában pedig pazar költekezéssel erősítette meg helyzetét, amit főként nyilvános pénzekből fedezett. Korlátlan uralkodóként kormányzott, csak a fejedelmi címe hiányzott.

Lorenzo halála után a nép szabadságszeretete, amelyet Savonarola fanatikus színre lépése lángra lobbantott, fölkelt a Mediciek uralma ellen. Piero de' Medicit — testvéreivel együtt elűzték, és az uralmat egy demokratikus nagytanácsra bízták.

Savonarola -ban máglyán végezte életét, de szellemének iránya fennmaradt és -ben a becsületes Piero Soderinit választották élethossziglani gonfalonieré-vé, aki Pisát 15 évi küzdelem után munka a casa pisa és a tartománytól elfoglalta.

Amikor ő VII. Kelemen néven a pápai trónra jutott, a Mediciek uralma -ben újra megdőlt. A Medici-uralmat V. Károly császár hadai állították újból helyre -ban, miután a várost 11 hónapig ostromolták. Firenze hadait Francesco Ferruccio vezérelte és a védelmi munkálatoknál Michelangelo is részt vett. Halála után őt I. Cosimo követte, aki -ben felvette a nagyhercegi címet és a város különböző birtokainak, az Arno vidékének, ArezzónakCortonának, MontepulcianónakVolterránakPisának, PesciánakPistoiának és -ben Sienának egyesítésével megalapította a Toszkánai Nagyhercegséget mint monarchikus államot.

 • Firenze | A Pallas nagy lexikona | Kézikönyvtár
 • Bináris bináris opciók elterjesztése
 • Teljes szövegű keresés Firenze Florenc1.
 • Firenze – Wikipédia
 • Задача решена за .

Alessandro -ben lemondott fiának, Francescónak — javára, aki I. Ferenc néven szerepel a nagyhercegek sorában. Francescót a nagyhercegi székben I. FerdinándII. CosimoII.

munka a casa pisa és a tartománytól

Ferdinánd és III. Cosimo követték. Végül Gian Gastonéval -ben kihalt a Medici-család. Ekkor VI. Károly német-római császár a vejének, Lotaringiai Ferenc hercegnek —65 juttatta, aki -ban Toszkánát osztrák szekundogeniturává tette. Lotaringiai Ferenc herceg, Mária Terézia főhercegnő férje től német-római császár lett, Toszkána nagyhercegi trónján második fia, I.

Lipót követte. Lipót néven lett császárToszkánát utódai, a Habsburg—Lotaringiai-ház toszkánai ága uralta. Napóleon Bonaparte tábornok -ben létrehozta az Etruriai Köztársaságotmajd bekebelezte a Toszkánai Nagyhercegség területét a Francia Munka a casa pisa és a tartománytól pedig saját húgát, Élisát tette meg. Napóleon bukása után -ben visszatért III.

Ferdinándakinek fia, II. Lipót -ben a forradalom miatt elmenekült Firenzéből, és az osztrák intervenciós hadsereg segítségével tért vissza. A nagyhercegséget elfoglalták a Szárd—Piemonti Királyság csapatai.

Firenze és Toszkána Mint az Olasz Királyság egyik nagy múltú, híres városa azonban továbbra is fontos szerepet játszott, ennek bizonyítéka, hogy - között a királyság fővárosa volt. A város lakossága megháromszorozódott, a gazdasága pedig fellendült. A károkat két évtized alatt sikerült helyreállítani. Bővebben: os firenzei árvíz Az es években a város lakossága majdnem elérte a félmilliót, az új városrészek körbevették a történelmi városmagot, de az elmúlt harminc évben a lakosság száma már fokozatosan csökkent.

A 64 nyilvántartott firenzei immigráns közül 27 európai albánokrománoknémetek19 távol-keleti kínaiakfilippínóka fennmaradó 10 lakos észak-afrikai származású, nagyon kis hányaduk pedig amerikai. Ennek ellenére a A népesség számának alakulása: Nagyítás Az internetes feladatok bevétele közigazgatásilag öt kerületre van osztva.

munka a casa pisa és a tartománytól

Mindegyiket több városnegyed alkotja. Firenze korábbi felosztásában négy kerületet különítettek el. Ezeket napjainkban a városnapok idején elevenítik fel, amikor az egyes negyed lakói egymással párbajoznak különféle utcai játékok során Santa Maria Novella, San Giovanni, Santa Croce és Santo Spirito.

Olvassa el is