Épít trendvonal 2022

épít trendvonal 2022

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja, hogy a hallgatók alapvető készséget szerezzenek a mérnöki munkához nélkülözhetetlen informatikai feladatok ellátásában, ezen belül képesek legyenek a megfelelő szoftver eszközök kiválasztására és hatékony alkalmazására számítási, méretezési, valamint dokumentációs feladatokra.

hogyan lehet kereskedő robotot építeni

A tárgy megadja a jelentések és tanulmányok, valamint egyszerűbb mérnöki számítások elkészítéséhez szükséges alapokat. Évközi tanulmányi követelmények: Gyakorlatok sikeres teljesítését minden gyakorlat végén bemutatott feladat igazolja. Félév során két kiadott komplex vizsgafeladat megoldása. Vizsgakövetelmény: Gyakorlati jegy 2 épít trendvonal 2022 feladat A tantárgy tananyagának leírása: Informatikai biztonság, egyetemi szolgáltatások, felhasznált szoftverek Mérnöki alkalmazások: számítógépes műszaki rajz CAD alapelemei Mérnöki alkalmazások: műveletek CAD entitásokkal Mérnöki alkalmazások: CAD entitások tulajdonságai, módosításuk Rajz: folyamatábra szerkesztése Táblázatkezelés: képletek megadása, abszolút és relatív hivatkozások, tartományok Táblázatkezelés: trendvonalak és függvények illesztése Táblázatkezelés: differenciál egyenlet iterációs megoldása Táblázatkezelés: kimutatások és jelentések, szűrők alkalmazása Táblázatkezelés: lineáris programozás feladatok Mérnöki szoftverek bemutatása esettanulmányokon A foglalkozásokon való részvétel követelményei: Az előadások látogatása nem épít trendvonal 2022, de nagyon ajánlott a kapcsolódó gyakorlati feladatok sikeres teljesítése érdekében.

bár opciók

Olvassa el is